Dubbelslipade glas

Ett dubbelslipat glas även kallat bifokala glas är ett avståndsglas med en liten infälld ruta med rätt styrka för närseende.

Det finns även trifokala glas vilket har två rutor istället för en, den ena för mellan avståndsseende respektive närseende. Båda trifokala och bifokala används då de är mer lämpliga än progressiva.