Priser & Service

Hos oss har du möjlighet att reparera dina glasögon och även byta glas. Vi arbetar med skickliga optiker och optiker assistenter som reparerar din glasögon på ett varsamt sätt som förebygger framtida glasögonskador.

Exempel på glasögonskador:

  • Avbruten skalm
  • Bruten front
  • Sadlar vid näspartiet som lossnat
  • Skruv som har lossnat.